Voorwaarden

Bij deelname aan activiteiten van De Pretplanner stem je automatisch in met onderstaande voorwaarden:

 • Genoemde prijzen voor particulieren op de website zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld, bij de zakelijke prijzen wordt de BTW apart benoemd. De prijzen op www.depretplanner.nl zijn leidend. (zet- en spelfouten voorbehouden)
 • Aangevraagde offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen. Als de opdrachtgever akkoord gaat wordt de opdracht definitief ingepland en een factuur opgesteld.
 • Facturen dienen altijd binnen 7 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op rekening: NL03KNAB0256291020 op naam van De Pretplanner, onder vermelding van het factuurnummer
 • Bij annulering van de gehele opdracht door de opdrachtgever worden gemaakte kosten alsnog in rekening gebracht volgens de onderstaande percentages:
  • minder dan 24 uur voor het evenement: 100% van het factuurbedrag
  • tussen 24 en 48 uur voor het evenement: 50% van het factuurbedrag
  • tussen 48 en 72 uur voor het evenement: 25% van het factuurbedrag
  • meer dan 72 uur voor het evenement: kosteloos annuleren
 • Bij een kinderfeest is het mogelijk om het opgegeven aantal kinderen te wijzigen tot uiterlijk 24 uur voor het feest zolang aan onderstaande punten wordt voldaan:
  • De wijziging kan betrekking hebben op maximaal de helft van het aantal opgegeven kinderen (bv: als er 8 kinderen opgegeven zijn kunnen er maximaal 4 kinderen bij of af)
  • De wijziging van het aantal kinderen wordt verrekend op de uiteindelijke factuur
  • De wijziging dient via de mail of via messenger doorgegeven te worden
 • Tijdens de activiteiten proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met dieetwensen en allergieën. Geef deze op voorhand, tijdig, aan ons door. Voedselinname blijft echter op eigen risico
 • Deelname aan activiteiten bij De Pretplanner geschieden op eigen risico. De Pretplanner is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel.
 • Tijdens de activiteiten van De Pretplanner kunnen er foto’s en filmpjes gemaakt worden die gebruikt worden, o.a. ter promotie, op onze website en Facebook pagina. Indien u hier bezwaar tegen heeft, gelieve dit op voorhand bij ons aan te geven. Bij geen bezwaar stemt u automatisch in met dit gebruik
 • De activiteiten op locatie bij De Pretplanner vinden voor een groot deel plaats op een bovenverdieping die slecht toegankelijk is voor minder validen. Geeft u bij de aanvraag van een evenement of feest aan dat we hier rekening mee moeten houden en wij zorgen ervoor dat de activiteiten op de begane grond plaats gaan vinden.
 • De Pretplanner verwerkt uw gegevens op basis van deze privacyverklaring
 • De Pretplanner hanteert daarbij ook de volgende algemene voorwaarden bij de uitvoering van de aangeboden diensten: Algemene voorwaarden De Pretplanner